• aaa

  Poznávačka krás Maďarska - toulání po severu 

 • CAT700

  Non-stop adventure závod přes Katalánsko - z Pyrenejí až k moři

 • Toulání Šumavou
  Toulání Šumavou

  Extrémní non-stop MTB závod

 • 1000 miles
  1000 miles

  Non-stop extrémní adventure závod napříč Československem by Jan Kopka

 • Bohemia Divide 2019

  Non-stop bike packing závod 700km dlouhý z nejjižnějšího do nejsevernějšího místa ČR 

A A A

Pokud potřebujete s datem pracovat jako s textovým řetězcem, je třeba jej přetypovat (změnit datový typ). To můžete provést buď funkcí CAST nebo CONVERT.

1
SELECT CAST(Vstup AS DatovyTyp(delka))

Příklad

1
2
3
4
DECLARE @Dnes datetime
SET @Dnes = GETDATE()
 
SELECT CAST(@Dnes AS nvarchar(20))

Výsledek

 

Při použití funkce CONVERT lze určit formát datumu.

1
SELECT CONVERT(DatovyTyp(delka), Vstup, Format)

Pro příklad uvedu 3 typy

1
2
3
4
5
6
7
8
DECLARE @Dnes datetime
SET @Dnes = GETDATE()
 
SELECT CONVERT(nvarchar(20), @Dnes, 104)  
union 
SELECT CONVERT(nvarchar(20), @Dnes, 106)
union 
SELECT CONVERT(nvarchar(20), @Dnes, 108)

Výsledek

Přetypování lze samozřejmě použít (spíše je nutné)  při sčítání řetězců

1
SELECT 'Dnes je: ' + CONVERT(nvarchar(20), GETDATE(), 104)  

Text lze zpátky přetypovat na datum. S datem v textové formě nelze dále pracovat jako s datem, ale jen jako s textem a tom může být nežádoucí.

1
SELECT CONVERT(datetime, '15.11.2017',104)

 

Zde je script pro výpis možností přetypování datumu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DECLARE @Dnes datetime
SET @Dnes = GETDATE()
SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 0) AS Vystup, 0 AS Styl 
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 1), 1
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 2), 2
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 3), 3
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 4), 4
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 5), 5
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 6), 6
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 7), 7
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 8), 8
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 9), 9
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 10), 10
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 11), 11
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 12), 12
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 13), 13
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 14), 14
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 20), 20
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 21), 21
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 22), 22
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 23), 23
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 24), 24
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 25), 25
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 100), 100
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 101), 101
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 102), 102
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 103), 103
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 104), 104
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 105), 105
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 106), 106
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 107), 107
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 108), 108
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 109), 109
UNION SELECT CONVERT(nvarchar(MAX), @Dnes, 110), 110
ORDER BY Styl ASC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search