• aaa

  Poznávačka krás Maďarska - toulání po severu 

 • CAT700

  Non-stop adventure závod přes Katalánsko - z Pyrenejí až k moři

 • Toulání Šumavou
  Toulání Šumavou

  Extrémní non-stop MTB závod

 • 1000 miles
  1000 miles

  Non-stop extrémní adventure závod napříč Československem by Jan Kopka

 • Bohemia Divide 2019

  Non-stop bike packing závod 700km dlouhý z nejjižnějšího do nejsevernějšího místa ČR 

A A A

 

MS SQL Express je bezplatná verze SQL, která je jednak omezena harwarově a velikostí dababází a dále je ochuzena o některé funkce jako např. nástroj Maintenance Plans pro automatizaci zálohování databází.

Automatické zálohy se v SQL Express dají řešit pomocí nástroje příkazové řádky osql.exe.

Musíme vytvořit jednoduchý bat soubor (např. zaloha.bat) a ten spouštět plánovačem úloh.

 

Obsah spustitelného souboru:

cd C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn

osql -S DBServer\SQLEXPRESS -U sa -P Heslo -Q "BACKUP DATABASE [Nazev-DB] TO DISK = N'D:\Backup\zaloha_DB.bak' WITH INIT,NOUNLOAD,NAME = N'Popis zalohy',NOSKIP ,STATS = 10,NOFORMAT"


Vysvětlivky:

V prvním řádku musíme nastavit cestu k adresáři BINN - v cestě zvolte: pro SQL 2005 zadejte 90, pro SQL 2008 i 2008R2 zadejte 100 a pro SQL 2012 zadejte 110

osql – příkazový řádek pro SQL

-S – jméno SQL serveru; pokud je SQL v pojmenované instanci, zadejte plný název ve tvaru “SQL\INSTANCE”

-U – uživatel SQL (např. sa), mající právo zálohovat na SQL Serveru

-P – heslo uživatele SQL

-Q – query (samotný příkaz v transact SQL)

V query je nutné změnit název databáze a umístění souboru zálohy.

 

Po odzkoušení funkčnosti souboru zaloha.bat, je potřeba ho přidat do naplánovaných úloh systému Windows.

Pozor – tato dávka přepisuje cílový soubor zálohy při každém spuštění! 

 

 

Search