• aaa

  Poznávačka krás Maďarska - toulání po severu 

 • CAT700

  Non-stop adventure závod přes Katalánsko - z Pyrenejí až k moři

 • Toulání Šumavou
  Toulání Šumavou

  Extrémní non-stop MTB závod

 • 1000 miles
  1000 miles

  Non-stop extrémní adventure závod napříč Československem by Jan Kopka

 • Bohemia Divide 2019

  Non-stop bike packing závod 700km dlouhý z nejjižnějšího do nejsevernějšího místa ČR 

A A A

Vytvoření tabulky v databázi

Pozn. příkaz IF OBJECT_ID rád používám např. v procedurách, abych ošetřil stav, kdy daná tabulka existuje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IF  OBJECT_ID('dbo.TabSkladPol') IS NULL	--zjištění zda tabulka neexistuje
CREATE TABLE TabSkladPol			--vytvoření tabulky 
	(
	ID		int identity(1,1),	--definice sloupců (název, vlastnosti)
	IDPolozka	int,
	IDSklad		nvarchar(30),                          
	IDDoklad	int,
	Mnozstvi	int,
	Delka		numeric(19,6),
	Tavba		nvarchar(100),
	Jakost		nvarchar(30),
	Poznamka	nvarchar(255)
	)

 

Odstranění tabulky

Pozn. smaže tabulku z databáze včetně všech dat !!!! 

1
DROP TABLE TabSkladPol

 

Přidání sloupce do tabulky

Pozn. do tabulky TabSklad přidáme sloupec NovySloupec s datovým typem nvarchar a delkou 10 znaků

1
ALTER TABLE TabSklad ADD NovySloupec nvarchar(10)

 

Odebrání sloupce z tabulky

Pozn.odstraní sloupec včetně dat !!!

1
ALTER TABLE TabSklad DROP COLUMN SloupecNaSmazani

 

Změna vlastností sloupce v tabulce

Změnu velikost u textových sloupců lze provést směrem nahoru. Pokud bychom chtěli sloupec zmenšit, je nutné nejprve všechna data v tomto sloupci "ořezat" na velikost rovnu nebo menší, než bude nová velikost sloupce. 
U číselných řetězců je to lepší. Změnu lze provést libovolně: ořezaní i zvětšení počtu desetinných míst, změna desetinného čísla na integer a naopak nebo dokonce změnu číselného sloupce na textový (číslo je přetypováno na text) ale pozor, naopak (textový sloupec na číselný) převedete pouze pokud je v textovém řetězci uložené číslo (a ani na to raději nespoléhejte)

1
ALTER TABLE TabSklad ALTER COLUMN SloupecNaZmenu nvarchar(100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původně to měla být kategorie o cestách, které podniknu na svém starém kole-dědkovi. Pak se mě název zalíbil a říkám si, že jednou budu taky dědek, vlastně syna už na to mám dost velkýho, a tak nadčasově tuto kategorii nechám pojmenovanou takto. Takže zde nalezneš zápisky z cest. 

Zde je můj blog o SQL. Je to takový můj tahák.

Moje poznámky z instalací

Search