• aaa

  Poznávačka krás Maďarska - toulání po severu 

 • CAT700

  Non-stop adventure závod přes Katalánsko - z Pyrenejí až k moři

 • Toulání Šumavou
  Toulání Šumavou

  Extrémní non-stop MTB závod

 • 1000 miles
  1000 miles

  Non-stop extrémní adventure závod napříč Československem by Jan Kopka

 • Bohemia Divide 2019

  Non-stop bike packing závod 700km dlouhý z nejjižnějšího do nejsevernějšího místa ČR 

A A A

 

Postup nakopírování polských map je jednoduchý (jedná se o výřez mapy pro Toulání 2019:

 

1. Z tohoto odkazu stáhni mapu MAPA PL

Mapu jsem přejmenoval na gmapsuppPL.img aby byl název jiný než stávající mapy v Garminu (takto je možné mít v gárminu více map)

 

2. Připoj Garmina přes USB k počítači a stažený soubor nakopíruj do Garmina do složky s mapama. Složku poznáš tak, že obsahuje jiné mapy (viz.obrázek níže)

 

3. V garminu zapni mapovy podklad. V Dakotě 20 je postup následovný: zvol nabídky Nastavení -> Mapa -> Mapové informace Vyberte mapu -> zvolte polskou mapu, bude nazvaná Openfiestmap Life .... zvol ZAPNOUT.
Může být samozřejmě zapnutá spolu s mapou ČR a ostatními, ale pro úsporu energie doporučuji mít zapnuto co nejméně map.

 

Touto procedurou lze zjistit existenci souboru. Procedura vrací hodnotu 1 = existuje soubor nebo 0 = neexistuje.

 

-- proměnné
DECLARE 
@FileName nvarchar(100),
@Exists int

SET @FileName = '\\server\directory\01.csv'

-- zjišťuje existenci souboru
EXEC master.dbo.xp_fileexist @FileName, @Exists OUTPUT

-- výsledek
SELECT CASE @Exists 
WHEN 1 THEN 'Soubor existuje'
WHEN 0 THEN 'Neexistuje'
END

 

Po havárii serveru a obnově systému ze zálohy zůstali databáze ve stavu Recovery Pending a nebylo možné je spravovat. Zjistil jsem, že problémem byl rozbouraný soubor s SQL logama. 

 

 

Uživatel, pod kterým spouštíte níže uvedené dotazy musí být členem SYSADMIN

 Nejprve je nutné povolit proceduru na serveru.  To bývá kvůli bezpečnosti defaultně vypnuté

-- povoleni procedury CDMSHELL

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO
RECONFIGURE
GO

 

Příkazem SUBSTRING lze vykopírovat část řetězce. První parametr příkazu udává první kopírovaný znak, druhý parametr počet znaků.

 

DECLARE @text nvarchar(15) = 'Ahoj Čau Nazdar'

SELECT SUBSTRING(@text,6,3) AS Výsledek

 

Výsledek:

 

Původně to měla být kategorie o cestách, které podniknu na svém starém kole-dědkovi. Pak se mě název zalíbil a říkám si, že jednou budu taky dědek, vlastně syna už na to mám dost velkýho, a tak nadčasově tuto kategorii nechám pojmenovanou takto. Takže zde nalezneš zápisky z cest. 

Zde je můj blog o SQL. Je to takový můj tahák.

Moje poznámky z instalací

Search