• aaa

  Poznávačka krás Maďarska - toulání po severu 

 • CAT700

  Non-stop adventure závod přes Katalánsko - z Pyrenejí až k moři

 • Toulání Šumavou
  Toulání Šumavou

  Extrémní non-stop MTB závod

 • 1000 miles
  1000 miles

  Non-stop extrémní adventure závod napříč Československem by Jan Kopka

 • Bohemia Divide 2019

  Non-stop bike packing závod 700km dlouhý z nejjižnějšího do nejsevernějšího místa ČR 

A A A

Vytvoření tabulky v databázi

Pozn. příkaz IF OBJECT_ID rád používám např. v procedurách, abych ošetřil stav, kdy daná tabulka existuje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IF  OBJECT_ID('dbo.TabSkladPol') IS NULL	--zjištění zda tabulka neexistuje
CREATE TABLE TabSkladPol			--vytvoření tabulky 
	(
	ID		int identity(1,1),	--definice sloupců (název, vlastnosti)
	IDPolozka	int,
	IDSklad		nvarchar(30),                          
	IDDoklad	int,
	Mnozstvi	int,
	Delka		numeric(19,6),
	Tavba		nvarchar(100),
	Jakost		nvarchar(30),
	Poznamka	nvarchar(255)
	)

 

Odstranění tabulky

Pozn. smaže tabulku z databáze včetně všech dat !!!! 

1
DROP TABLE TabSkladPol

 

Přidání sloupce do tabulky

Pozn. do tabulky TabSklad přidáme sloupec NovySloupec s datovým typem nvarchar a delkou 10 znaků

1
ALTER TABLE TabSklad ADD NovySloupec nvarchar(10)

 

Odebrání sloupce z tabulky

Pozn.odstraní sloupec včetně dat !!!

1
ALTER TABLE TabSklad DROP COLUMN SloupecNaSmazani

 

Změna vlastností sloupce v tabulce

Změnu velikost u textových sloupců lze provést směrem nahoru. Pokud bychom chtěli sloupec zmenšit, je nutné nejprve všechna data v tomto sloupci "ořezat" na velikost rovnu nebo menší, než bude nová velikost sloupce. 
U číselných řetězců je to lepší. Změnu lze provést libovolně: ořezaní i zvětšení počtu desetinných míst, změna desetinného čísla na integer a naopak nebo dokonce změnu číselného sloupce na textový (číslo je přetypováno na text) ale pozor, naopak (textový sloupec na číselný) převedete pouze pokud je v textovém řetězci uložené číslo (a ani na to raději nespoléhejte)

1
ALTER TABLE TabSklad ALTER COLUMN SloupecNaZmenu nvarchar(100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup nakopírování polských map je jednoduchý (jedná se o výřez mapy pro Toulání 2019:

 

1. Z tohoto odkazu stáhni mapu MAPA PL

Mapu jsem přejmenoval na gmapsuppPL.img aby byl název jiný než stávající mapy v Garminu (takto je možné mít v gárminu více map)

 

2. Připoj Garmina přes USB k počítači a stažený soubor nakopíruj do Garmina do složky s mapama. Složku poznáš tak, že obsahuje jiné mapy (viz.obrázek níže)

 

3. V garminu zapni mapovy podklad. V Dakotě 20 je postup následovný: zvol nabídky Nastavení -> Mapa -> Mapové informace Vyberte mapu -> zvolte polskou mapu, bude nazvaná Openfiestmap Life .... zvol ZAPNOUT.
Může být samozřejmě zapnutá spolu s mapou ČR a ostatními, ale pro úsporu energie doporučuji mít zapnuto co nejméně map.

 

Tento skriptík používám pro údržbu různých tempů a to buď pro ruční spouštění nebo přes plánovač. Dávka je postavena na příkazu FORFILES, který prochází adresáře a hledá soubory dle různých kritérií a příkazu DEL, který tyto soubory následně smaže.

Ukázka dávky:

chcp 1250
forfiles /P "C:\Windows\Temp" /M *.* /S /D -1 /C "cmd /c del /Q "@path""

 

Vysvětlivky k přepínačům:
FORFILES
/P - cesta kde hledat
/M - maska pro vyhledání souboru (pokud je požadavek mazat soubory bez přípony pak tento přepínač nepoužívat, pak ale maže vše v adresáři)
/S - procházet i podadresáře
/D - datum poslední změny souboru (pokud se použije znak - hledá soubory jejich změna je starší než uvedený počet dnů, znak + hledá soubory mladší)
/C - co provést s nalezeným souborem

DEL
/Q - nevyžadovat potvrzení s mazáním

Příkazem CHCP 1250 přepneme znakovou sadu, aby bylo možné pracovat se soubory s diakritikou

 

 

Postup popisuje instalaci a připojení sekundárního řadiče domény Windows Server 2016 v pobočce firmy a převedení stávajících uživatelů na doménové vč.nastavení politik a práv pro jednotlivé lokality.

Původně to měla být kategorie o cestách, které podniknu na svém starém kole-dědkovi. Pak se mě název zalíbil a říkám si, že jednou budu taky dědek, vlastně syna už na to mám dost velkýho, a tak nadčasově tuto kategorii nechám pojmenovanou takto. Takže zde nalezneš zápisky z cest. 

Zde je můj blog o SQL. Je to takový můj tahák.

Moje poznámky z instalací

Search